Miljö och energi

Om hela jordens befolkning skulle leva som vi svenskar skulle det behövas drygt tre jordklot. Vi har bara ett och dess resurser måste vi samsas om. För att klara det behöver vi bli mer energieffektiva och mer sparsamma med våra resurser. Ett långsiktigt hållbart samhälle bygger på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. I Hudiksvall har vi som ekokommun ställt oss bakom de fyra grundläggande principerna för hållbarhet. De kan sammanfattas med att vi ska

 • Vårda jordskorpan,
 • Undvika onaturliga ämnen,
 • Bevara växter och djur,
 • Sluta slösa.

Hur kommunen arbetar för att uppnå dessa hållbarhetsprinciper tar sig uttryck i att vi har upprättat lokala miljömål i enlighet med de nationella och regionala miljömålen. Vi arbetar med energieffektivisering i kommunens fastigheter och transporter. Kommunen har upprättat en naturvårdsplan för kommunens naturvårdsarbete och en fiskeplan som berör fiskevårdande åtgärder.

Vad kan jag göra själv?

Tillsammans formar vi vår framtid. Det du väljer att göra eller inte göra spelar roll. För att få lite hjälp på traven kan du hitta tips på konsumentverkets och kemikalieinspektionens webbplatser.

Har du funderingar gällande energiförbrukning kan du kontakta vår energi- och klimatrådgivare.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Norrhälsinge miljökontor
  0650-193 32

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

   

  Boka gärna tid, så att rätt person finns på plats för att hjälpa dig!

   

  Telefon- och besökstider receptionen alla vardagar

  Telefontid: 08.00-16.00
  Besökstid: 09.00-15.00

 • Energi- och klimatrådgivning
  0650-192 92
  072-202 48 53

  Västra Tullgatan 6B, Hudiksvall

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050