Översiktlig planering

Ett av de viktigaste strategiska verktyg som kommunerna har är översiktsplanen.

Översiktsplanen ska ge vägledning för kommunens beslut i frågor som berör användningen av mark och vatten och den byggda miljön, men den ska också förklara kommunens syn på samhällsbyggandet i stort – vad vi har för mål, vad vi tycker är särskilt viktigt och värdefullt att utveckla och bevara i kommunen.

Det är viktigt att planeringen utgår från en helhetssyn, för att åstadkomma ett hållbart samhälle.

Förslag på ny översiktsplan 2035 för Hudikvalls kommun

Hudiksvalls kommun har tagit fram ett förslag på ny översiktsplan för hela kommunen.

Nuvarande översiktsplan

Här hittar du nuvarande översiktsplan. Den beslutades 2008 och gäller tills den nya är klar:

Fördjupade översiktsplaner

Här hittar du våra fördjupade översiktsplaner som handlar om ett speciellt område:

Tematiska tillägg

Här hittar du våra tematiska tillägg till översiktsplanen som handlar om en speciell fråga:

Andra strategiska dokument

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050