Fördjupad översiktsplan Västra hamnen

Hudiksvalls kommun har antagit en fördjupad översiktsplan för Västra hamnen, där Kattvikskajen ingår. I november 2015 vann planförslaget laga kraft.

Antagandehandlingar

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050