Vi gör en plan!

Hur kan vi utveckla kommunen så att det blir så bra som möjligt för alla? Hur ska det vara att leva i Hudiksvalls kommun 2030? Hur mycket ska staden växa och hur ska hela kommunen utvecklas? Vilka grönområden och platser ska vi vara extra rädd om? Var kan vi bygga bostäder? Hur ska vi ta oss till skola och jobb? Hur ger vi bästa förutsättningar för företagen att växa? Var ska vi leka, träffas, motionera?

För att utvecklingen ska bli hållbar gäller det att ha en bra plan! Nu har vi börjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Hudiksvalls kommun. Vi beräknar att översiktsplanen är klar 2020.

För att vi ska planera rätt för framtiden måste översiktsplanen bygga på verkliga kunskaper och behov som invånarna har. 

Vad tycker du?

I vår dialogkarta kan du markera ut platser som är betydelsefulla för dig, värda att bevara eller utveckla. Du kan också ge förslag på platser som är lämpliga för nya bostäder och verksamheter eller där du tycker att det behövs en gång- och cykelväg.

Bild på dialogkartan med markeringar för bland annat favoritplatser

Det spelar väl ingen roll vad jag tycker?

Jo det gör det. För att det ska bli en riktigt bra översiktsplan behöver vi veta vad folk tycker om kommunen och hur man vill att den ska utvecklas. Det blir ett viktigt underlag när vi ska forma planen.

Måste jag bo här för att få tycka?

Nej. Det är också viktigt att höra vad besökare eller folk från våra grannkommuner tycker om Hudiksvall. Många som arbetar, går i skolan eller handlar i Hudiksvall bor ju utanför kommunen. De är också beroende av att kollektivtrafik och service fungerar och att Hudiksvall är en bra plats att vistas i.

Vad händer med mina synpunkter?

Alla idéer och synpunkter kommer att sammanställas och kommer användas i det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

 Vad är en översiktsplan?

 • Visar huvuddragen i kommunens mark- och vattenanvändning
 • Visar hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
 • Fungerar som ett stöd i arbetet med områdesplaner, detaljplaner och bygglov.
 • Är underlag för dialogen mellan kommunen, dess grannar och med staten.
 • Är en långsiktig planering av hela kommunens yta där allmänna intressen vägs mot varandra

 

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!

Skriv ut

Kontakt

 • Kontakta kommunen
  Servicecenter och växel
  Telefon: 0650-190 00


 • Plan- och bygglovsenheten
  Byggnadsnämnden
  0650-193 45

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall


  Besöks- och telefontider för bygglovshandläggare
  Tisdagar och torsdagar:

  Telefontid: 10-12
  Besökstid: 13-15

  Besöks- och telefontider för tillsynshandläggare
  Torsdagar:

  Telefontid: 10-12
  Besökstid: 13-15

   

  Telefon- och besökstider receptionen alla vardagar

  Telefontid: 08.00-16.00, 0650-193 45
  Besökstid: 09.00-15.00

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050