Tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS

Vad?

I planen pekar vi ut områden där det finns möjlighet att bygga nära vatten.

Varför?

Hudiksvalls kommun arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för utveckling och hållbar tillväxt. Om vi på ett klokt och avvägt sätt ger möjlighet att bebygga en mindre del av den strandnära mark som finns i kommunen skapas förutsättningar för utveckling av näringsverksamhet och ett attraktivt boende.

När?

En plan antogs 2014. Ett arbete pågår för att ta fram nya områden.

Läs mer i planen från 2014

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050