Tematiskt tillägg för vindkraft

Vad?

Planen pekar ut lämpliga områden för vindkraft. Planen är vägledande vid tillståndsgivning och handläggning av vindkraftsärenden.

När?

Planen är färdig och ligger till grund för etableringar av vindkraft.

Läs mer i planen

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050