Våra avloppsverk

Hudiksvalls kommun har åtta avloppsreningsverk, som tillsammans tar hand om avloppsvattnet från omkring 75 procent av kommunens invånare.

Våra avloppsreningsverk hanterar biologiskt nedbrytbara ämnen och fosfor. Biologisk nedbrytning innebär att organiskt material med hjälp av mikroorganismer omvandlas till enkla ämnen som koldioxid, metangas och vatten.  

Läs mer om de olika avloppsreningsverken här:

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050