Avfall och återvinning

En man står utanför en avfallsanläggning. På väggen hänger en stor skylt med texten Tack för att du sorterar!

Tillsammans är vi många som gör en ljus framtid. Det vi vill göra oss av med behöver vi alla hjälpas åt att sortera och lämna in på ett bra sätt.

Har du också tänkt att vi köper och slänger för mycket? Visst kan man bli lite uppgiven, men tänk istället att det faktiskt spelar roll hur jag som person gör varje dag. För tillsammans är vi väldigt många som gör framtiden ljus. Skala ner, lyckan finns inte i flest prylar ;)

Läs mer om miljösmart konsumtion

Har du ideér på hur du kan återbruka möbler, kläder, saker, material? Återbruken på återvinningscentalerna söker samarbete med dig som är i en verksamhet, förening, företag.

Läs mer om samarbeten om återbruk

Matavfall utan plast

94 procent av stormfåglarna i Nordsjön har små plastbitar i magen. Kan vi göra något? Jo, vi kollade om matavfallet från Hudiksvalls kommunyta innehåller plast och vi såg att två procent är fel sorterat.

Vi behöver tillsammans hjälpa de av oss som råkar slänga fel. Berätta att matavfallet blir biogas och gödsel på åkrar. Och om det följer med plast ut i naturen kan djur tro att det är mat. Plast i magen gör tyvärr att djuret känner sig mätt fast det behöver näring. Det här gör att våra små vänner svälter.

Så ingen plast i bruna tunnan. Tack för samarbetet!

Grovsopor och lagat ozonskikt

Om freon läcker ut från kylskåp så skadar det och gör hål i ozonskiktet. Ända till 70-talet så slängde man kylskåp på tippen. Man vågar knappt tänka på hur mycket freon som spreds vidare ut i naturen. Idag är vi klokare och tar hand om kylskåp så att freonet återvinns istället för att ställa till skada.

Nu är det så härligt att ozonskiktet läker ihop igen. En rapport från FN och NASA visar att ozonskiktet över norra jordklotet kommer att vara återställt år 2030.

När du lämnar in farligt avfall kan farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt. Då skyddas människor och miljö. Farligt avfall kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt på annat sätt eller brandfarligt.

Farligt avfall och fiskbäbisar

Fiskar i våra sjöar innehåller kemikalier som gör det svårare för dem att få fiskbäbisar. På 60-, 70-talet slängde man allt på tippen. Man vågar knappt tänka på hur mycket kemikalier som spreds vidare ut i naturen. Idag kan vi tack och lov lite mer om farligt avfall. Allt farligt avfall som lämnas in till återvinningscentralen tas omhand på ett genomtänkt sätt.

Men farligt avfall som hamnar i soppåsen riskerar fortfarande att komma ut i naturen. Anläggningar som förbränner soppåsar kan tyvärr inte rena alla föroreningar. Så om du slänger exempelvis små batterier i soppåsen riskerar tungmetaller som bly och kvicksilver att spridas.

Tack för att du lämnar allt ditt farliga avfall till en bemannad återvinningscentral. Även små vardagliga saker som nagellack, smink, mobiler, sladdar och batterier är farligt avfall. Tillsammans är vi många som gör bra saker för en ljus framtid!