Blanketter för avfallshantering

Ibland kan ditt behov av avfallshantering avvika från grundabonnemangen. Här finns blanketter att fylla i och skicka in när du till exempel vill dela kärl med grannar eller ha ett uppehåll i hämtningen en tid.

Om du vill kan du mejla nedanstånde blanketter ifyllda till:

avfall@hudiksvall.se

Om du vill kan du mejla nedanstånde blanketter ifyllda till:

miljokontoret@hudiksvall.se

Med stöd av Miljöbalken 15 Kap ska alla fastigheter i Sverige som har hushållsavfall ha ett avfallsabonnemang. Det gör att kommunen kan ta sitt ansvar att samla in, transportera och behandla det kommunala avfall som skapas i kommunen.

Skyldigheten att se till så att alla fastigheter i Hudiksvall kommun har avfallsabonnemang har delegerats av Kommunfullmäktige till Tekniska nämnden som är driftnämnd.

Tillsynen över att kommunen och fastighetsägarna lever upp till det som står i Miljöbalken och i Renhållningsordningen har Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Nämnden avgör om man kan ge undantag från renhållningsordningen.