Farligt avfall 

Här lämnas farligt avfall till miljöbilen.

Alla har farligt avfall hemma. Här hittar du information om hur du ska hantera ditt farliga avfall, vad farligt avfall är och var du lämnar in det.

Lämna ditt farliga avfall i hela flaskor eller burkar. Gärna i den förpackning du köpte det i. Annars kan du sätta en tejp på och skriva vad innehållet är. Då slipper vi analysera det.

Du kan lämna ditt farliga avfall till miljöbilen. Det är en bemannad lastbil som är utrustad för att ta emot allt ditt farliga avfall från hushållet.

Tider 2023:

Måndag 29 maj

16.30 – 17.00 Nianfors, kyrkan

17.30 – 18.00 Lindefallet, fd värdshuset

18.15 – 19.15 Enånger, Coop Nära

19.30 – 20.30 Iggesund, fd Coop

Tisdag 30 maj

17.00 – 17.30 Ängebo, återvinningsstation

18.00 – 18.30 Friggesund, ICA Nära

19.00 – 19.30 Norrbo, Folkets Hus

Onsdag 31 maj

16.00 – 17.00 Hudiksvall, ICA Maxi

17.15 – 18.15 Hudiksvall, Stora Coop

18.30 – 19.30 Hudiksvall, Möljen

19.45 – 20.45 Hudiksvall, ICA Håsta

Torsdag 1 juni

16.00 – 16.30 Hudiksvall, ICA Träffpunkten

17.00 – 17.30 Arnöviken, Arnögården

17.45 – 18.15 Ingsta, Ingstahemmet

18.45 – 19.15 Malsta, Malstaskolan

 • Bekämpningsmedel
 • Lösningsmedel
 • Bilbatterier
 • Nagellack
 • Elavfall
 • Oljefilter
 • Febertermometrar
 • Oljor
 • Färg
 • Spilloljor
 • Kvicksilver
 • Smink
 • Lim
 • Små batterier
 • Lysrör

Välkommen med ditt farliga avfall till en bemannad återvinningscentral!

Öppettider återvinningscentralen Ulvberget, HudiksvallÖppettider återvinningscentrarlen Delsbo

Lämna smått elavfall och smink till mobila biblioteket

Du kan också lämna smått elavfall, batterier, smink och lyskällor till mobila biblioteket. Kom med din gamla mobil, dina trasiga sladdar, lampor, batterier och smink som blev över! Hudiksvalls kommun har ett världsunikt samarbete för att få mer farligt till trygg behandling.

Det mobila biblioteket träffar många som lånar böcker och alla har farligt avfall hemma som man ska bli av med på rätt sätt.

Se mobila bibliotekets turer här

Miljöbilen på våren

Du kan lämna allt ditt farliga avfall till miljöbilen. Den kör turer en vecka under våren.

Fler sätt att lämna farligt avfall

 • Batterier kan du lämna i en batteriholk. Till exempel på en återvinningsstation. I en del butiker och soprum.
 • Glödlampor och lysrör kan du lämna i en del soprum.
 • Trasiga mobiler och annan småel kan du lämna i butik om du köper nytt.
 • Alla apotek tar emot mediciner.

Det kostar inget extra att lämna farligt avfall från ditt hushåll, det ingår i renhållningstaxan.

 • Impregnerat trä, tex slipers, telefonstolpar och trallvirke: har du mer än 50 kilo får du betala för det.
 • Asbest: har du mer än 25 kilo får du betala för det. Kom ihåg att lämna asbest inplastat.

Här kan du ta del av taxorna för avfall

Det organiska farliga avfallet, exempelvis bekämpningsmedel, bränns i specialbyggda förbränningsanläggningar. Temperaturen är högre och det förbränns under längre tid än andra sopor. Reningen av rökgaserna är mer avancerad.

Syror och alkaliskt avfall renas på våtkemisk väg eller genom neutralisering. Kvicksilverhaltigt avfall slutförvaras (enligt ett beslut av regeringen) i bergrum.

Läs mer om hur farligt avfall hanteras på sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du lämnar in farligt avfall kan farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt. Då skyddas människor och miljö. Farligt avfall kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt på annat sätt eller brandfarligt.

Om farligt avfall slängs i soppåsen finns det risk för att de farliga ämnena sprids i naturen. Det är inte möjligt för vanliga anläggningar som förbränner restavfall (soppåsar) att helt rena alla sorters föroreningar. Farliga tungmetaller som bly och kvicksilver riskerar att spridas om batterier läggs i soppåsen.

Om du hjäller ut det i avloppet så riskerar de farliga ämnena att rinna ut i hav och sjöar. Reningsverket klarar inte av att fånga upp alla kemikalier.

Läs mer om farligt avfall på sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elavfall till en butik

Butiker som säljer elprodukter tar också emot elavfall. I mindre butiker kan du lämna ditt elavfall när du köper en ny liknande produkt.