Farligt avfall 

Här lämnas farligt avfall till miljöbilen.

Alla har farligt avfall hemma. Här hittar du information om hur du ska hantera ditt farliga avfall, vad farligt avfall är och var du lämnar in det.

Farligt avfall kan vara:

 • Bekämpningsmedel
 • Lösningsmedel
 • Bilbatterier
 • Nagellack
 • Elavfall
 • Oljefilter
 • Febertermometrar
 • Oljor
 • Färg
 • Spilloljor
 • Kvicksilver
 • Smink
 • Lim
 • Små batterier
 • Lysrör

Lämna ditt farliga avfall i hela flaskor eller burkar. Gärna i den förpackning du köpte det i. Annars kan du sätta en tejp på och skriva vad innehållet är. Då slipper vi analysera det.

Läs mer om elavfall:Elavfall (sopor.nu) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan lämna ditt farliga avfall till miljöbilen. Det är en bemannad lastbil som är utrustad för att ta emot allt ditt farliga avfall från hushållet.

Tider 2024:

Måndag 27 maj

 • 16.30 – 17.00 Nianfors, kyrkan
 • 17.30 – 18.00 Lindefallet, fd värdshuset
 • 18.15 – 19.15 Enånger, Coop Nära
 • 19.30 – 20.30 Iggesund, fd Coop

Tisdag 28 maj

 • 17.00 – 17.30 Ängebo, återvinningsstation
 • 18.00 – 18.30 Friggesund, ICA Nära
 • 19.00 – 19.30 Norrbo, Folkets Hus

Onsdag 29 maj

 • 16.00 – 17.00 Hudiksvall, ICA Maxi
 • 17.15 – 18.15 Hudiksvall, Stora Coop
 • 18.30 – 19.30 Hudiksvall, ICA Håsta
 • 19.45 – 20.15 Hudiksvall, Möljen

Torsdag 30 maj

 • 16.00 – 16.30 Hudiksvall, ICA Träffpunkten
 • 17.00 – 17.30 Arnöviken, Arnögården
 • 17.45 – 18.15 Ingsta, Ingstahemmet
 • 18.45 – 19.15 Malsta, Malstaskolan

Välkommen med ditt farliga avfall till en bemannad återvinningscentral!

Lämna smått elavfall och smink till mobila biblioteket

Du kan också lämna smått elavfall, batterier, smink och lyskällor till mobila biblioteket. Kom med din gamla mobil, dina trasiga sladdar, lampor, batterier och smink som blev över! Hudiksvalls kommun har ett världsunikt samarbete för att få mer farligt till trygg behandling.

Det mobila biblioteket träffar många som lånar böcker och alla har farligt avfall hemma som man ska bli av med på rätt sätt. Se mobila bibliotekets turer här:

Mobila biblioteket

Miljöbilen på våren

Du kan lämna allt ditt farliga avfall till miljöbilen. Den kör turer en vecka under våren.

Fler sätt att lämna farligt avfall

 • Batterier kan du lämna i en batteriholk. Till exempel på en återvinningsstation. I en del butiker och soprum.
 • Glödlampor och lysrör kan du lämna i en del soprum.
 • Trasiga mobiler och annan småel kan du lämna i butik om du köper nytt.
 • Alla apotek tar emot mediciner.
 • Elektronikkedjor tar emot elavfall. I mindre butiker kan du lämna in avfall när du köper nytt enligt en-mot-en-principen. Större kedjor tar emot elprylar oavsett om du handlar nytt eller inte. Är du osäker? Fråga i din butik vad som gäller hos dem.

Det kostar inget extra att lämna farligt avfall från ditt hushåll, det ingår i renhållningstaxan.

 • Impregnerat trä, tex slipers, telefonstolpar och trallvirke: har du mer än 50 kilo får du betala för det.
 • Asbest: har du mer än 25 kilo får du betala för det. Kom ihåg att lämna asbest inplastat.

Taxor för kommunalt avfall och slamtömning

Det organiska farliga avfallet, exempelvis bekämpningsmedel, bränns i specialbyggda förbränningsanläggningar. Temperaturen är högre och det förbränns under längre tid än andra sopor. Reningen av rökgaserna är mer avancerad.

Syror och alkaliskt avfall renas på våtkemisk väg eller genom neutralisering. Kvicksilverhaltigt avfall slutförvaras (enligt ett beslut av regeringen) i bergrum.

Läs mer om hur farligt avfall hanteras på sopor.nu:

Farligt avfall (sopor.nu) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elavfall är allt som har sladd eller batteri. Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som elavfall när de är förbrukade. Det finns inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten ska då lämnas in. Du behöver alltså inte ta ut batteriet. Även lysrör, glödlampor och e-cigaretter är elavfall.

När du lämnar in farligt avfall kan farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt. Då skyddas människor och miljö. Farligt avfall kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt på annat sätt eller brandfarligt.

Om farligt avfall slängs i soppåsen finns det risk för att de farliga ämnena sprids i naturen. Det är inte möjligt för vanliga anläggningar som förbränner restavfall (soppåsar) att helt rena alla sorters föroreningar. Farliga tungmetaller som bly och kvicksilver riskerar att spridas om batterier läggs i soppåsen.

Om du häller ut det i avloppet så riskerar de farliga ämnena att rinna ut i hav och sjöar. Reningsverket klarar inte av att fånga upp alla kemikalier.

Läs mer om hur farligt avfall hanteras på sopor.nu:

Farligt avfall (sopor.nu) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elavfall till en butik

Butiker som säljer elprodukter tar också emot elavfall. I mindre butiker kan du lämna ditt elavfall när du köper en ny liknande produkt.