Insamling och sortering av tidningar

Kvinna som bär två papperskassar till en återvinnignsstation

Här hittar du information om hur du sorterar och lämnar tidningar till återvinning. Tack för att du återvinner det som går att återvinna!

Från januari 2022 är det kommunen som ansvarar för att samla in och skicka tidningar till återvinning. Du sorterar och lämnar tidningar som vanligt vid en återvinningsstation eller i fastighetens sorteringsrum.

Det här lägger du i tidningsinsamlingen:

 • Dagstidningar
 • Veckotidningar
 • Tidskrifter
 • Kuvert, även fönsterkuvert
 • Kataloger
 • Reklamblad
 • Broschyrer
 • Skrivarpapper
 • Ritpapper
 • Pocketböcker

Ta bort plastomslag runt reklam och lämna det som plastförpackningar.

Häftklamrar och spiraler behöver du inte ta bort . De fångas upp med magneter och skickas till metallåtervinning.

Lägg presentpapper bland pappersförpackningarna.

Gå till sorteringsguiden där du kan du söka på hur du ska sortera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att du från januari 2022 kan lägga kuvert och pocketböcker bland tidningarna innebär att vi slipper skicka dem med soppåsarna till förbränning. Att förbränna sopor kommer att bli mycket dyrare framöver och på det här viset håller vi emot kostnadsökningarna. Kommunen har en kretsloppsplan om att minska mängden restavfall (soppåsar i den gröna tunnan). Att lägga kuvert till återvinning istället för i soppåsen är ett steg för att klara det.

Det är riktigt bra för miljön. Tack för samarbetet!

Läs mer om kretsloppsplanen

Genom att minimera mängden papper du konsumerar så håller du nere din klimatpåverkan.

 • Du kanske redan har en lapp på brevlådan med ”Reklam nej tack”? Då slipper du oadresserad reklam. Det minskar koldioxidutsläppen för att framställa, leverera och bryta ned papper. Bra jobbat!
 • Vill du ha kundtidningar och annan adresserad reklam men slippa bära pappret till återvinning? Välj att få den digitalt. Kontakta de som skickar din adresserade reklam. Handeln lägger ner mycket pengar på att trycka och ”papperposta” direktreklam varje år. Det betalar så klart du som kund.
 • Nära 4 000 av kommunens avfallskunder har Kivra för digital post. Anmäl dig till Kivra du också!
 • Låna böcker och tidningar på biblioteket och av vänner istället för att köpa nya. Via biblioteket kan du lyssna gratis på böcker. Kanske ordna en ge-och-ta-böcker-hylla på ditt jobb?
 • Gå eller cykla till återvinningen! Om du väljer att ta bilen till återvinningen gör du helst det i samband med en annan bilresa.

Om du läser en dagstidning digitalt sparar du i snitt 68 kg papper/år.

Lämna dina tidningar till återvinning på en återvinningsstation. Om du bor i lägenhet har du troligen ett sorteringsrum vid huset.

Hitta en återvinningsstation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ja, det är svensk lag på att alla ska sortera sina tidningar till återvinning. 15 kap i Miljöbalken.

I december 2020 beslutade regeringen att kommunerna tar över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper från och med 2022, då det nuvarande producentansvaret upphör. Med returpapper menas tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter. Nytt är att entreprenörer måste bli godkända av kommunen för att få samla in tidningar. För att bli godkända måste de ansöka auktorisation.

Läs mer om hur man ansöker om godkännande (auktorisation) för insamling av tidningar

För privatpersoner blir det ingen skillnad i hämtningen i och med de nya reglerna. Skillnaden är hur återvinningen betalas. Förut gick en del av det du betalade för dina tidning till att ordna insamling och återvinning. Nytt är att det bekostas via avfallstaxan.

Alla kan alltså fortsätta att lämna tidningar på återvinningsstationerna. Kommunen har slutit avtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (som ansvarar för återvinningsstationerna) om att få stå där med containrar för tidningar. 

I Hudiksvalls kommun lämnas in 23 kg tidningar per person och år. Mängden har minskat de senaste åren. Statistiken kommer från Tidnings- och förpackningsinsamlingen i Sverige AB och genomsnittet i Sverige är 13,6 kg/person och år. Det ska bli spännande att se statitiken kommande år när kommunen mäter lassen.

Tyvärr slänger en del fortfarande tidningar fel i soppåsen. Drygt tre procent av soppåsen i vår kommun är tidningar som kunde ha återvunnits.

Det är svårt att veta hur mycket tidningar och returpapper som landar i våra hem. Men målet är tydligt, 90 % ska samlas in. Den procenten kommer via regeringen från EU -kommissionens skärpta krav från 2020 och lyder ”Minst 90 viktprocent av det returpapper som produceras ska materialåtervinnas”. Naturvårdsverket följer upp kommunernas mål varje år. Regeringen säger ”Kommunerna bedöms ha goda möjligheter att uppnå målet om 90 procent i förordningen”. Tidigare när tidningsproducenterna hade uppdraget var målet 75 %.