Frågor om sophämtning och slamtömning

Hand som slänger en påse med matavfall i en brun tunna

Ibland behöver vi kolla av vad du som invånare tycker om våra tjänster. Vecka 35, 2021 skickar vi ut frågor om sophämtning och slamtömning.

När resultatet är klart senare i höst kan vi se hur vi utvecklas över tid. Vi frågade samma saker för två år sedan och två år innan dess.

Vi kommer också att kunna jämföra oss med andra kommuner i Sverige. Vi kommuner har kommit överrens om att ha många frågor lika. Vi på avfallsavdelningen återkommer när vi har analyserat resultatet.

Tack för att du svarar om du får ett brev med frågor. Det hjälper oss att bli bättre.

En del av frågorna kopplar till mål i nya kretsloppsplanen. Om du vill fråga oss något så är du välkommen!

  • 0650-19 000, tonval 2
  • avfall@hudiksvall.se

/Avfallsavdelningen