Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Töm säcken på återvinningscentralen

Illustration av att återanvända, återvinna och energiutvinna.

Nu gör vi på återvinningscentralerna en nystart för att alla grovsopor ska lämnas sorterat. Tipset är att sortera hemma i säckar, lådor eller hinkar. På återvinningscentralen tömmer du bara ur dem i rätt container.

Säcken kan du ta hem och använda igen. En trasig säck sorterar du som plastförpackning.

Du kanske tillhör de som alltid sorterar. Då kommer du inte att märka av vår nystart. Men om du kommer med en blandad säck, då blir det ett nytt arbetssätt för dig. Vi har bord där du själv kan sortera ditt avfall. Men det lättaste är att sortera redan hemma och kunna tömma säckarna i rätt container på centralen.

Kolla kartan över hur containrarna står så du kan förbereda ditt besök

Om du inte vet hur du ska sortera en pryl kan du söka i sorteringsguiden

Måste jag tömma alla säckar?

Det finns några undantag. Har du lagt en sorts material (till exempel bara isolering eller bara textil) i varsin genomskinlig säck så behöver du inte tömma dem. Då ser vi att det är bra sorterat. Men om du kommer med blå och svarta säckar måste du sortera och tömma säcken.

Det här kan du lämna i genomskinliga säckar:

  • Bara isolering i en genomskinlig säck i containern för isolering.
  • Bara textil i en genomskinlig säck i behållarna för textil.
  • Bara kuddar och täcken i en genomskinlig säck i containern för restavfall.
  • Bara plastprylar i en genomskinlig säck i containern för restavfall.
  • Bara tapetrester och täckpapp i en genomskinlig säck i containern för restavfall.

Hösten 2021 gjorde vi en plockanalys i containrarna för restavfall. Vi såg att 80 procent av det som låg i säckar i de containrarna kan sorteras bättre. Vi hittade även en del farligt avfall i säckarna. Farligt avfall ska du lämna in som farligt avfall så att vi kan ta hand om det på ett bra sätt.

Nystarten är en del av kretsloppsplanen. Mängden grovavfall till energiutvinning ska minska med 25 %. Mer material ska istället återvinnas. Att skicka till förbränning är dyrare än att återvinna och nya skatter planeras för energiutvinning.

Samma regler gäller i Nordanstig och många fler kommuner.

Tillsammans är vi många som gör bra saker för framtiden. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss!