Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Bor du efter en väg med begränsad maxvikt och behöver sophämtning eller slamtömning?

Person ställer ut den bruna soptunnan på gatan.

Tänk på att vägföreningen måste ge dispens för renhållningsfordon för att vi ska kunna hämta sopor och slam. Det vägföreningen behöver göra är att skicka in en dispens till kommunen eller sätta upp en tilläggskylt som undantar renhållningsfordon.

Vägföreningen skickar dispensen till: avfall@hudiksvall.se

Vid enskilda vägar är det vägföreningens styrelse som beslutar om undantag för renhållningsfordon och tilläggsskyltning.

Vad händer om det inte finns något tillstånd eller en tilläggsskylt?

Om vi inte har fått tillstånd eller om det inte finns en tilläggsskylt som ger tillåtelse för renhållningsfordon att köra på vägen så kommer vi inte kunna köra på dessa vägar för att hämta sopor eller slam. Vid beställd slamtömning blir det då extra kostnader för fastighetsägaren. Det kan också innebära ytterligare kostnader för dig ifall du behöver beställa en extra soptömning.

Kom ihåg att även om avfallshanteringen har dispens så är det alltid chauffören som bedömer om det går att åka på vägen. Både sopbil och slambil väger mycket, ibland upp mot 60 ton.

Läs mer om slamtömning och sophämtning:

Slamtömning och latrinSophämtning