Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Hämtning av återvinning hemma från 2025

Två personer står vid ett avfallskärl.

Har du också mycket förpackningar till återvinning hemma? Hösten 2025 kommer Hudiksvalls kommun att börja dela ut kärl för återvinning till dig som bor i villa och till alla fritidshus. Mer material ska återvinnas! Bakgrunden är en ny lag på att alla Sveriges kommuner ska samla in förpackningar.

Alla villor, fritidshus, hyreshus, bostadsrättsföreningar och verksamheter och företag som har sina lokaler i bostadshus i hela Sverige kommer att ha sortering av förpackningar. Lagen säger att alla måste sortera sina förpackningar till återvinning. Vi startar insamlingen successivt i geografiska områden och återkommer med mer information när områdena är planerade.

Från hösten 2025 kör kommunen ut kärl och börjar hämta förpackningar vid villor och fritidshus. Målet är att den fastighetsnära insamlingen av förpackningar ska vara igång den 1 januari, 2027. Systemet med återvinningsstationer finns kvar och kompletterar under införandet.

Kanske delar du kärl med grannar eller har valt sophämtning var åttonde vecka? Du behöver inte göra något nu, vi hör av oss om ditt abonnemang i god tid.

Bor du i hyreshus så kanske du redan har sortering på gården? Om du inte har det redan så kommer det där också.

En tvådelad tunna och ett fyrfackskärl

Måndagen den 13 februari, 2023 tog tekniska nämnden i Hudiksvall ett inriktningsbeslut. Det innebär att i Hudiksvalls kommun kommer du att behålla det bruna kärlet för matavfall. Men det gröna kärlet (där du idag slänger soppåsar=restavfall) ersätts av ett tvådelat kärl för pappers- och plastförpackningar samt ett fyrdelat kärl för restavfall, metallförpackningar, färgat och ofärgat glas.

Avfallsavdelningen har utrett flera alternativ och jämfört kostnader, konsekvenser för kundnöjdhet, sorteringskvalitet och möjlighet att uppnå nationella miljömål samt mål i kretsloppsplanen. Genom att kombinera olika modeller av tunnor får vi nytta av de största fördelarna. Vi kallar lösningen för Hudiksvallsmodellen och flera andra kommuner har redan hört av sig för att ta del av den.

Utredningen av insamlingsalternativ har analyserat hur förslagen påverkar hållbar utveckling enligt de åtta hållbarhetsprinciperna. Förslagen har bedömts avseende bland annat materialhushållning vilket påverkar systemens bidrag till koncentrationen av fossilt kol och metaller samt andra ämnen från samhällets produktion. Stor vikt har satts vid att hitta ett förslag som tar tillvara på befintlig utrustning i så stor utsträckning som möjligt. Även arbetsmiljö har vägts in. Systemet är flexibelt för att kunna anpassas efter olika människors behov och för att vara ekonomiskt långsiktigt hållbar.

Restavfall var fjärde vecka

När alla får hämtning av förpackningar hemma minskar soppåsen med restavfall rejält. I plockanalyser som vi gjort i Hudiksvall ser vi att nästan hälften av soppåsen är förpackningar som skulle lämnats till återvinning. De kommuner som redan idag har delade kärl för återvinning visar att sorteringen blir mer rätt.

Nytt är också att svensk lag tar bort valfriheten att sortera matavfall från 2024. Då ska alla hushåll sortera sitt matavfall. I vår kommun innebär det att möjligheten att välja abonnemang 1900-talet försvinner. Det nya gör att soppåsen varken har matavfall eller förpackningar i sig.

De nya tunnorna är anpassade för att matcha mängden förpackningar och restavfall. Restavfallet från en villa dimensioneras till 90 liter som hämtas var fjärde vecka.

Kärlet på bilden är ett exempel på ett kärl med två fack och två lock. Det finns olika lösningar för locken.

Vad kommer det att kosta?

Idag betalar du återvinningen av förpackningar genom ett producentansvar. Det betyder att när du köper till exempel en liter mjölk så betalar du några ören till FTI AB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB) för att de ska samla in förpackningen på en återvinningsstation och återvinna den.

Men om du slänger förpackningen i soppåsen (i restavfallet) så måste vi betala förbränningen av restavfallet via avfallstaxan. Dumt att betala två gånger tycker vi.

Enligt den nya lagen ska kommunen få ersättning från förpackningsproducenterna. Hur mycket pengar Hudiksvalls kommun kommer att få är fortfarande inte klart, och vi vet inte heller exakt hur mycket det nya systemet kommer att kosta. Det vi vet är att investeringskostnaden för det vi valt är lägre än för andra system, till exempel modellen med två fyrfackskärl.

Om kommunen inte får full kostnadstäckning, alltså att ersättningen från producenterna inte räcker för att betala alla investeringar och driftskostnad, kan en del av kostnaden tas ut via taxan. Kommunen strävar alltid efter att hitta kostnadseffektiva lösningar och minska behovet av att höja taxan, och avfallshanteringen får inte ge en vinst.

Kommunal avfallshantering i Sverige bekostas via abonnemanget för avfallshantering som alla fastighetsägare har. Du som bor i lägenhet betalar sophanteringen via hyran. Det är alltså ingen skatt som går till avfallshantering.

Läs mer om avfallstaxan i Hudiksvalls kommun:

Taxor för kommunalt avfall och slamtömning

Återvinn dina förpackningar

Det finns redan en lag på att vi alla i Sverige ska sortera alla våra förpackningar till återvinning. Men tyvärr är det fortfarande mycket förpackningar som slängs i soppåsarna. Det nya systemet är till för att vi i Sverige ska bli bättre på att sortera till återvinning.

Sök hur du ska sortera dina förpackningar i Avfall Hälsinglands sorteringsguide:

Sorteringsguide (avfallhalsingland.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Restavfallet (= soppåsarna i den gröna tunnan) skickas till energiutvinning i Sundsvall. Det låter kanske bra men förbränning av fossil plast släpper ut CO2. Det är bättre att återvinna.

Ett exempel är att plastförpackningarna i soppåsarna (= soppåsarna i den gröna tunnan) i Hudiksvalls kommun 2022 motsvarar cirka 360 000 co2e eller utsläppen från 1 800 000 kilometers körning med en personbil.

Vill du veta mer?

Är du fastighetsägare med lägenheter, jobbar i styrelsen för en bostadsrättförening eller samfällighet? Mejla så skickar vi löpande mer information. Har du ett företag eller verksamheter i ett bostadshus kan du också mejla.

avfall@hudiksvall.se

Är du en intresserad privatperson är du också välkommen att mejla oss! Så klart!

Läs mer om hämtning av återvinning hemma:

Hämtning av återvinning hemma