Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Textil återbruksverkstad på Håsta

Pennor, jeans med mera

Välkommen på återbruksverkstad måndagen den 24 april, 2023, kl 18-20. Hyresgästföreningens lokal på Vänortsvägen 6.

Tillsammans med textil-proffs återbrukar, skapar och lagar vi med jeanstyg i sann Maker Space-anda. Vi har symaskiner och tyg med mera. Gratis och ingen bokning behövs. Bara att dyka upp! Ta med en kompis eller kom själv.

Tillsammans skapar vi en kreativ och mer hållbar textilanvändning.
Hoppas att vi ses!

Återbruksverkstaden arrangeras av Hyresgästföreningen, avfallsavdelningen Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg Forsa Folkhögskolas textila kurser, ABF och Glada Hudikhem.

Tillsammans minskar vi avfallet

Enligt EUs avfallstrappa ska vi minska avfallet, till exempel att i första hand se till att använda de kläder vi redan har används längre. I andra hand ska vi återbruka kläder (second hand, byta med varandra, ge bort). Sedan kan trasiga kläder som lämnas in materialåtervinnas, till exempel som bullerskydd i bildörrar.

Vi behöver alla veta hur man tar hand om sina kläder för att de ska hålla länge. Vi behöver också våga laga, skapa för kläder ska funka i en mer hållbar textilanvändning.

En trappa med olika saker

222 ton textil från invånarna i Hudiksvalls kommun

Under 2022 lämnade invånarna i Hudiksvalls kommun in 222 ton (!) textil till återbruk och återvinning via återvinningscentralen och behållare på återvinningsstationer.

Lämna in överblivna och trasiga kläder till återbruk på något vis. Om du lämnar dem till återvinningscentralen ser vi till att de i första hand återbrukas och det som inte duger till återbruk används i återvinning. Välkommen även med överblivna arbetskläder.

Ingen textil ska slängas i soppåsen till förbränning. I plockanalyser av restavfallet/soppåsarna från hushållen i Hudiksvall ser vi tyvärr att flera hundra ton (!) textil slängs fel i soppåsen (det som skickas till förbränning). Det finns med andra ord fortfarande stora mängder textil som inte återbrukas eller återvinns. Det kan vi ändra på!

Så här skapar du en hållbar textilanvändning:

Sköt om kläderna du har så att de håller länge. Byt och bytlåna kläder med andra och köp second hand. Ta dig tid att laga och skapa för att använda kläderna längre. Tänk efter och köp bara det du kommer att använda länge. Smart både för plånbok och klimatet! En del av kläderna som lämnas in till återbruk har till och med prislappen kvar.

Hur kan jag göra min garderob mer textilsmart?

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om frågor och svar om hållbar textilkonsumtion. Där hittar du även samlad information om arbetet med utvecklingen mot en mer hållbar hantering av textil i alla led av värdekedjan.

Frågor och svar till konsumenten om mer hållbar textilkonsumtion (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Textil (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minska din klimatpåverkan med hälften

Som vi alla vet har vår konsumtion av textil en stor påverkan på natur och klimat och hela 80 procent av våra textiliers totala klimatpåverkan uppstår i produktionsfasen. Den viktigaste åtgärden för att minska denna miljöpåverkan är att förlänga livslängden på våra plagg.

Genom att fördubbla livslängden på ett plagg minskar du klimatpåverkan och vattenanvändningen med nästan 50 procent. Utöver råvarumaterial så används resurser i form av energi, kemikalier och vatten för att framställa både fiber, garn, tyg och den textila produkten. Resursanvändningen och produktionens utsläpp till vatten, mark och luft har stor påverkan på miljö och klimat. Källa: Naturvårdsverket.

Läs mer om miljösmart konsumtion

Läs mer om kretsloppsplanen i Hudiksvalls kommun