Renhållningsordning

Det finns en renhållningsordning i varje kommun. Den innehåller föreskrifter om hantering av avfall i kommunen och en kretsloppsplan (avfallsplan).

Föreskrifter om hantering av avfall i kommunen

Varje kommun ska se till att avfallet under kommunalt ansvar samlas in och transporteras till behandling. Det ska tas omhand på bästa möjliga sätt. Under 2021 jobbade Hudiksvalls kommun tillsammans med övriga kommuner i Hälsingland fram nya föreskrifter om hantering av avfall.

Ta del av föreskrifter om hantering av avfallunder kommunalt ansvar:

Föreskrifter om hantering av avfallunder kommunalt ansvar

Kretsloppsplan 2021-2025

Kommunen har arbetat fram en kretsloppsplan (avfallsplan) för verksamheters konsumtion och privatpersoners hantering av material för 2021-2025. Kretsloppsplanen handlar om hur vi ska upphandla material och tjänster, engångsmaterial vi förbrukar, att vi återanvänder, lagar, lånar, hyr, äger tillsammans, köper och säljer återbruk. Det handlar om att förebygga avfall och minska nedskräpning. För en del handlar det fortfarande att börja sortera förpackningar till återvinning.

Läs mer om kretsloppsplanen i författningssamlingen