Sophämtning

Sopbilen kommer för att tömma soptunnor i ett villaområde.

När kommer sopbilen? Får jag veta om sopbilen är sen? Hur beställer jag nya papperspåsar? Hur ska jag sortera mina sopor? Hur beställer jag sophämtning? Kan jag ansöka om uppehåll i sophämtningen? Här har vi samlat tips och vanliga frågor och svar när det kommer till sophämtning och hantering av sopor.

Ibland kommer sopbilen en annan tid under dagen än den brukar. Låt kärlen stå tills de är tömda. Från januari 2024 kör en del sopbilar skift. Sopbilen kommer som tidigare mellan klockan 6-22. Vi kan inte säga en tidpunkt när den kommer till dig.

Sopbilen hämtar som vanligt fast det är påskfirande med röda dagar. Chaufförerna jobbar alltid måndag - fredag, även när det är röda helgdagar i veckan. Sopbilen kommer mellan klockan 6-22 och vi kan inte säga någon tidpunkt när dina kärl blir tömda. Har du ställt ut kärlet i rätt tid och det inte har blivit tömt, låt kärlen stå framme tills de är tömda.

Från den 1 januari, 2024 hämtar ett annat företag matavfall och restavfall i Hudiksvalls kommun. De heter Verdis och är (likt nuvarande entreprenör Prezero) ett internationellt företag som hämtar avfall i flera svenska kommuner. Det gamla avtalet tar slut vid nyår och sophämtningen har som vanligt upphandlats enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Att fyra chaufförer valt att följa med till Verdis känns bra.

Frågor och svar om sopbilen

Här kan du söka på din adress för att se när sopbilen kommer till dig nästa gång. Gör så här:

 • Skriv in din gatuadress i sökfältet nedan. När du gör det så kommer det komma upp olika adressalternativ i rullistan.
 • Leta fram din adress i listan och klicka på den.
 • När du har klickat på rätt adress i rullistan så kommer datumen för nästa sophämtning att synas under adressfältet.

Via vår e-tjänst för sophantering kan du ta del av hela årsschemat. Logga in i e-tjänsten och klicka på länken "Hämtningar".

Sopkärlen ska vara utställda senast klockan sex på morgonen på hämtningsdagen. Ställ gärna ut dem kvällen innan och låt dem stå tills de är tömda. Ibland kommer sopbilen en annan tid än den brukar göra. Det kan ju krångla på vägen, till exempel med sopbilens teknik.

Ibland kommer sopbilen en annan tid under dagen än den brukar. Låt kärlen stå tills de är tömda. Från januari 2024 kör en del sopbilar skift. Sopbilen kommer som tidigare mellan klockan 6-22. Vi kan inte säga en tidpunkt när den kommer till dig.

Om det är en driftstörning som drabbar många kan vi skicka ett SMS till dig. Kolla om vi har ditt nummer. Annars kan du lägga till det.

SMS-vid driftstörning

Sopbilen kör som vanligt på helgdagar som infaller måndag till fredag, även vid högtider som jul eller påsk.

Sophämtning sker mellan kl 6 – 22 och vi kan inte garantera någon mer exakt tidpunkt för när ditt kärl blir tömt. Har du ställt ut kärlet i rätt tid och det inte har blivit tömt, låt det stå tills vi tömt det.

För fritidshus är säsongen för sophämtning från och med vecka 16 till vecka 41, beroende på om det är udda eller jämna veckor du har och vilket intervall i tömningen du har.

Men säsongen är vecka 16 - 41 för fritidshus.

I januari 2024 är det en annan entreprenör för sophämtningen. De har bilar med miljökrav Euro 6. Samma krav som sopbilarna hade före nyår.

Inför nyår optimerar vi rutterna dels för att fler villor och hyreshus kommer att ha brunt kärl och dels för att korta turerna. Det håller tillbaka ökande kostnader och utsläpp.

Tidigare har sophämtningen upphandlats för fem år i taget. Långa avtal gav möjlighet till att investera i nya fordon. Men det nya avtalet är kortare. Bakgrunden är att kommunen ska börja hämta förpackningar vid villor i en del områden 2025. Då blir det sophämtning med kärl som har ett, två och fyra fack. För att övergången ska vara följsam tar kommunen över sophämtningen i egen regi. Det ger en mer anpassningsbar utveckling när vi inte sitter fast i ett långt avtal som styr hur sophämtningen kan se ut. Flexibilitet behövs i utveckling

Från den 1 januari, 2024 hämtar ett annat företag matavfall och restavfall i Hudiksvalls kommun. De heter Verdis och är (likt nuvarande entreprenör Prezero) ett internationellt företag som hämtar avfall i flera svenska kommuner.

Det gamla avtalet tar slut vid nyår och sophämtningen har som vanligt upphandlats enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Alla företag är välkomna att lämna anbud i en offentlig upphandling.

Sophämtningen i en kommun kostar flera miljoner per år. Därför upphandlas den enligt LOU. Att fyra chaufförer valt att följa med till Verdis känns bra.

Frågor och svar om sophämtning

Alla fastigheter i Sverige som har hushållsavfall måste ha ett avfallsabonnemang. Abonnemanget är kopplat till fastigheten, så när en fastighet byter ägare är det säljarens ansvar att anmäla ägarbytet till kommunen. I och med detta så flyttas avfallsabonnemanget över till den nya ägaren.

Om du har tagit över en fastighet som har sophämtning sedan innan, behöver du alltså inte ansöka om sophämtning. Det är säljaren som ansvarar för att meddela kommunen om ägarbytet. Då flyttas också avfallsabonnemanget över på dig.

Enligt miljölagstiftningen ska det finnas ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall på varje fastighet i vårt land. Kommunerna är skyldiga att ta hand om det avfall som innefattas av det kommunala ansvaret. Hur ett avfallsabonnemang ser ut varierar mellan kommuner.

Taxan har en grundavgift och en rörlig avgift. Grundavgiften bekostar exempelvis återvinningscentraler, administration, insamling av farligt avfall och grovavfallshämtning. Den rörliga delen bekostar hämtning, transport och behandling av mat- och restavfallet (soppåsarna).

Läs mer om vilka abonnemang för sophämtning som finns:

Abonnemang för sophämtning

Ta del av taxor och prisexempel för kommunalt avfall:

Taxor för kommunalt avfall och slamtömning

Kontrollera vilket abonnemang du har

I vår e-tjänst för sophantering kan du kontrollera vilka abonnemang du har och vad det kostar. När du har loggat in i e-tjänsten med ditt bank-id så klickar du på länken "Mina abonnemang".

Kommunal avfallshanteringen i Sverige bekostas via abonnemanget som alla fastighetsägare har. Du som bor i lägenhet betalar sophanteringen via hyran.

Det är alltså ingen skatt som går till avfallshantering. Kommunal avfallshantering ska inte ge vinst utan målet är att gå plus minus noll.

Kostnaden skiljer sig åt beroende på vilket abonnemang du har och storleken på det gröna kärlet. Det beror också på hur ofta du vill att vi tömmer det gröna kärlet.

Läs mer om vilka abonnemang för sophämtning som finns:

Abonnemang för sophämtning

Ta del av taxor och prisexempel för kommunalt avfall:

Taxor för kommunalt avfall och slamtömning

I vår e-tjänst för sophantering kan du kontrollera vilka abonnemang du har och vad det kostar. När du har loggat in i e-tjänsten med ditt bank-id så klickar du på länken "Mina abonnemang".

Om du sorterar ut förpackningar och matavfall så blir det inte så mycket sopor i den gröna tunnan. Det är riktigt bra jobbat!

Vi tömmer alltid tunnan för matavfall varannan vecka. Men du kan välja att tömma den gröna tunnan mer sällan.

 • Året runt-abonnemang: var fjärde eller åttonde vecka.
 • Fritidshus abonnemang matavfall: var fjärde vecka.
 • Fritidshus abonnemang hemkompost: var fjärde eller åttonde vecka.

Läs mer om hemkompost

Hemkompost

Du kan också dela abonnemang med grannar. Upp till tre grannar kan dela. Då delar ni på både på den gröna och bruna tunnan. Ni får varsin faktura.

Abonnemang för sophämtning

Som privatperson får du en faktura varannan månad. Du kan välja att få en e-faktura via banken, Kivra, pappersfaktura eller att betala via autogiro.

E-faktura anmäls via din banksidan. I Kivra kan du ställa in att du vill ta emot fakturor från Hudiksvalls kommun.

Så här skriver du ut en autogiroblankett:

I e-tjänsten för sophantering kan du också gå in och skriva ut autogiro-blanketten. Det gör du genom att logga in i e-tjänsten för sophantering och därefter klickar på länken "Hämta autogiroblankett". Observera att det bara är en blankett för utskrift, du kan alltså inte anmäla autogiro digitalt.

Blanketten skickar du sedan till vårt ekonomikontor:

Hudiksvalls kommun
Ekonomikontoret
824 80 Hudiksvall

Du kan också mejla blanketten till:betalservice@hudiksvall.se

Se din fakturahistorik

Vill du ta del av tidigare fakturor? Då kan du logga in i vår e-tjänst för sophantering och klicka på länken "Se fakturahistorik".

Om du skulle missa att ställa ut kärlet eller om du någon gång har mer soppåsar än vad som ryms i kärlet, kan du ställa ut en extra säck eller beställa en extra hämtning.

 • Märk säcken med namn och adress. Säcken får vara max 130 liter och väga högst 15 kg. Då tar vi med säcken nästa gång du har sophämtning. En extra säck vid ordinarie hämtning kostar 156 kr.
 • Du kan också beställa en extra hämtning. Då kommer vi innan du har hämtning nästa gång. Det kostar en framkörningsavgift och en behandlingsavgift som varierar med storleken på ditt kärl. I avfallstaxan hittar du ditt pris.

Hur beställer jag extra hämtning?

Via vår e-tjänst kan du beställa en extra hämtning av restavfall eller matavfall. När du har loggat in i e-tjänsten för sophantering väljer du länken "Övriga beställningar". 

Du kan också ringa eller skicka e-post till oss.

Då måste vägföreningen ge dispens för renhållningsfordon om vi ska kunna hämta sopor. Samma regler gäller för slamtömning.

Vägföreningen får skicka in en dispens till:

avfall@hudiksvall.se

eller så kan de sätta upp en tilläggsskylt som undantar renhållningsfordon. Vid enskilda vägar är det vägföreningens styrelse som beslutar om undantag för renhållningsfordon och tilläggsskyltning.

Om vi inte har fått tillstånd eller om det inte finns en tilläggsskylt som ger tillåtelse för renhållningsfordon att köra på vägen så kommer vi inte kunna köra på dessa vägar för att hämta sopor eller slam. Vid beställd slamtömning blir det då extra kostnader för fastighetsägaren. Det kan också innebära ytterligare kostnader för dig ifall du behöver beställa en extra soptömning.

Kom ihåg att även om avfallshanteringen har dispens så är det alltid chauffören som bedömer om det går att åka på vägen. Både sopbil och slambil väger mycket, ibland upp mot 60 ton.

Har dina sopor inte hämtats fast sopkärlen stod framställt kan du anmäla det till Servicecenter på telefon 0650-19 000, tonval 2 eller via länken nedan:

Anmälan av utebliven sophämtning

Om vi inte kunde hämta dina sopor på grund av halka eller snö som du som fastighetsägare inte kunde påverka, hämtar vi normalt inom tre arbetsdagar. Låt kärlet står tills det är tömt.

Om du är borta i minst fyra månader kan du slippa hämtningsavgiften. Grundavgiften behåller du. Anmäl uppehållet hos avfallsavdelningen i förväg. Du får inte vistas alls i fastigheten för att få ett uppehåll.

 • De bruna kärlen ska alltid tömmas varannan vecka eftersom matavfall inte ska stå längre.
 • Om du är villaägare och sorterar matavfall (abonnemang matavfall eller abonnemang hemkompost) och har det minsta kärlet för restavfall (140-liter) kan du välja att tömma det gröna kärlet var fjärde eller var åttonde vecka.
 • Du som har hämtning under sommaren kan välja var fjärde vecka.
 • Fritidsabonnemang kan välja var 8:e vecka om de har abonnemang Hemkompost. 

Ring eller mejla oss så hjälper vi dig

När en fastighet ska byta ägare är det säljarens ansvar att anmäla ägarbytet till kommunen. Så om du säljer en fastighet så måste du lämna uppgifter om vem som ska ta över fastigheten och därmed även abonnemanget för avfallshantering och eventuellt vatten och avlopp. Du anmäler det till avfallsavdelningen via ett formulär eller via telefon.

Ditt ansvar att betala avfallshanteringen upphör när vi fått uppgifter som personnummer om vem den nya ägaren är.

Frågor och svar om sopkärlet

Dina sopkärl ska stå inom 1,6 m från den plats där sopbilen stannar. I regel stannar sopbilen vid närmsta allmänna väg eller vägsamfällighet. Men det finns även andra överenskommelser.

 • Kärlet ska stå på plan mark.
 • Öppningen ska stå mot vägen. Fronten ska stå parallellt med sopbilens långsida.
 • Om du har två kärl ska det vara minst en halvmeter mellan dem.
 • Ställ kärlet minst en halvmeter från staket och annat.
 • Vägen ska vara snöröjd och sandad så att sopbilen tar sig fram.
 • Soporna ska kunna ramla ur när sopbilen tömmer kärlet. Tipset är att inte trycka ner soppåsar i kärlet. Och hacka loss påsarna med en spade om de fryst fast.

Ring eller mejla oss så hjälper vi dig.

Upp till tre villor eller tre fritidshus kan dela kärl. Då delar ni både det gröna och det bruna kärlet. Alla betalar varsin grundavgift och delningen bygger på att man har samma typ av abonnemang. Ni får varsin faktura och den fördelar den rörliga avgiften lika mellan er.

Anmälan görs genom att ni grannar fyller i vår e-tjänst

eller via blankett som ni skickar in till oss

Det här kan du slänga i den bruna tunnan

I den bruna papperspåsen för matavfall lägger du bara matavfall. Ingen plast runt gurksnutten! Ingen plast eller andra förpackningar alls.

 • Matrester
 • Potatis- och fruktskal, grönsaker
 • Kaffe- och tesump, filtret följer med!
 • Äggskal
 • Fiskrens och skaldjur
 • Kött och mindre köttben
 • Mackor och kakor, snacks och godis
 • Snittblommor och blad
 • Hushållspapper och servetter, med eller utan tryck

Läs mer om matavfall

Det här kan du slänga i den gröna tunnan

Det blir inte mycket kvar i soppåsen när du sorterat bra. Här ser du exempel på restavfall.

 • Disk- och tandborstar
 • Disktrasor
 • Små saker av gummi och plast
 • Tuggummi
 • Snus och cigarettfimpar
 • post-it-lappar
 • Ljusstumpar
 • Kattsand
 • Blöjor och bindor
 • Kondomer
 • Hårtussar
 • Dammsugarpåsar
 • Damm från torktumlaren

Det är alltid bra att tvätta kärlen ibland, speciellt i augusti som ofta är en varm och fuktig månad. När du tvättar kärlen kan du använda såpa och en kvast eller borste. Om du har problem med larver eller flugor kan du tvätta med vatten och ättika eller spraya kärlet med ättika när du tvättat klart.

När du tvättar kärlen ska du tömma ur tvättvattnet på en gräsmatta eller på grus för att inte påverka dagvattnet. Om det rinner ut geggiga sopor lägger du det i en soppåse.

Vill du ha hjälp att tvätta kärl? Sök på "kärltvätt" på webben. Det är du som fastighetsägare som bekostar tvätten.

I vår e-tjänst för sophantering kan du anmäla att du har ett trasigt kärl. Det gör du genom att logga in i vår e-tjänst för sophantering och därefter klicka på länken "Reklamation".

Övriga frågor och svar om sophanteringen

I sorteringsguiden som drivs av Avfall Hälsingland kan du söka på många typer av avfall och få vägledning i hur du ska sortera dessa.

Sorteringsguide (avfallhalsingland.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kolla om soppåsarna lossnar innan sopbilen kommer genom att skaka på kärlet eller känna efter med en spade.

För att slippa krångel med att påsarna fryser fast är tipset att hålla matavfallet så torrt det går redan i köket:

 • Torrskala lök, potatis, morötter och annat direkt ner i påsen (utan vatten).
 • Låt matavfallet ligga i slasken och torka till.
 • Ett durkslag eller en sil funkar bra om du vill hälla bort soppa eller såsig mat.
 • Lägg alltid använda servetter och hushållspapper i påsen så suger de upp vätska. Snytpapper går bra att lägga i.

Matavfall är fuktigt och det ger kondens som fryser om det är kallt. När vädret pendlar mellan minus- och plusgrader är det störst risk att det fryser fast.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att avfallet går att hämta. Det innebär till exempel att man ställer fram tunnorna till en viss dag, sandar för sopbilen och hackar loss eventuella påsar som fryst fast. Tack för samarbetet!

Matavfall

Sex gånger per år (tre gånger för fritidshus) kan du få grovsopor hämtat gratis vid fastigheten. 

Hämtning av grovsopor

Lämna till återvinningscentralen eller till miljöbilen som kör runt i kommunen i maj.

Farligt avfall

Avfall för dig som hyresvärd eller bostadsrättsförening

Här har vi samlat underlag till dig som är hyresvärd och bostadsrättsförening om hur du kan få sorteringen och avfallshanteringen i fastigheten att fungera bra.

Avfallshantering för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar