Ägarbyte av fastighet

När en fastighet ska byta ägare är det säljarens ansvar att anmäla ägarbytet till kommunen. Säljaren lämnar uppgifter om vem som ska ta över fastigheten och därmed även abonnemanget för avfallshantering och eventuellt vatten och avlopp.

Om du har uppehåll i sophämtningen eller delar kärl med granne avslutas det automatiskt vid ägarbytet.

Om betalningsansvar

Den tidigare ägarens betalningsansvar upphör när avfallsavdelningen tagit emot en komplett anmälan om ägarbytet.