Beredskap och säkerhet

Det är tänt i fönstren i huset som ligger i skogen, allt i vinterskrud.

Hur gör jag mitt hem brandsäkert? Hur klarar samhället en större kris? Vad gör jag om det blir strömavbrott? Här hittar du information om bland annat vilka regler om gäller för sotning samt praktiska tips på hur du kan förbereda dig på strömavbrott.

Kommunens ansvar

Kommunen har ett övergripande samordningsansvar när det gäller krisberedskap i vårt geografiska område. För att vår viktiga verksamhet ska fungera så bra som möjligt finns beredskap på flera olika nivåer. Från övergripande krisledning till risk- och sårbarhetsanalyser på våra arbetsplatser. Mer information hittar du i kommunens krisledningsplan:

Krisledningsplan