Brandfarliga och explosiva varor

Hantering av brandfarliga och explosiva varor är förenat med särskilda risker. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skriver bland annat regler och ger vägledning med syftet att förhindra och begränsa konsekvenserna av olyckor med brandfarliga och explosiva varor.

Läs mer om brandfarliga och explosiva varor