Antigentest

Anmälan enligt smittskyddslagen och smittskyddsförordningen

Fyll i formuläret nedan.

Registreringsdatum

2021-04-16.

Misstänkt anmälningspliktig sjukdom

Coronavirussjukdom (covid-19).

Anmälan avser * (obligatorisk)
Anmälan avser


Typ av patient-ID * (obligatorisk)
Typ av patient-ID


Kön * (obligatorisk)
Kön

Grund för diagnos * (obligatorisk)
Grund för diagnos

Typ av infektion * (obligatorisk)
Typ av infektionAnledning till undersökning * (obligatorisk)
Anledning till undersökning


Adress
Särskild postadress / vistelseadress - fyll endast i om adressen skiljer sig från folkbokföringsadressen.


När? Finns kända / misstänkta fall i omgivningen? * (obligatorisk)
När? Finns kända / misstänkta fall i omgivningen?Smittväg * (obligatorisk)
Smittväg

ÖVRIGA UPPGIFTER AV BETYDELSE FÖRSMITTSKYDDET
Huvudsakligt yrke / sysselsättning * (obligatorisk)
Huvudsakligt yrke / sysselsättning

Vaccinerad? * (obligatorisk)
Vaccinerad?


Allvarlighetgrad * (obligatorisk)
Allvarlighetgrad


Tillhör riskgrupp * (obligatorisk)
Tillhör riskgruppOm ja, ange riskgrupptillhörighet * (obligatorisk)
Om ja, ange riskgrupptillhörighet
Har patienten avlidit? * (obligatorisk)
Har patienten avlidit?

ÅTGÄRDER
Givna förhållningsregler * (obligatorisk)
Givna förhållningsregler

Har smittspårning påbörjats? * (obligatorisk)
Har smittspårning påbörjats?
UPPGIFTER OM ANSVARIG (BEHANDLANDE) LÄKARE