Det är ett högt tryck på 1177, hjälp oss minska telefonköerna

Om du inte har symtom sök i stället information på 1177.se. Har du allmänna frågor om coronaviruset ring 113 13 eller gå in på folkhalsomyndigheten.se.