Förändringar i kulturskolans undervisning

Kulturskolans undervisning som är förlagd till Wallnersgården, Brunnsgatan 6 (dans, drama och bild) är inställd tills vidare.

Om du har kulturskoleundervisning på din skola är välkommen till lektionerna. Om du har kulturskoleundervisning på en annan skola än den du går på är kulturskoleundervisningen inställd tills vidare. Det innebär till exempel att om du går på Skolbyn och har kulturskolelektion på Läroverket så är lektionen inställd tills vidare.

Om du är tveksam vad som gäller för just dig så tar du kontakt med din Kulturskolelärare.

Alla framträdanden är även de inställda tills vidare.