Möjlighet för restaurangägare att öppna uteserveringar tidigare

Tekniskanämnden och byggnadsnämnden meddelar att ett besluta har tagits som möjliggör för restaurangägare att öppna sina uteserveringar tidigare i år, redan den 1 april.

- Vi vill tillmötesgå restaurangägarnas önskan om att få köra igång med sina uteserveringar. Det hoppas vi kan hjälpa dom att få fler lunchgäster, säger Peter Lagerqvist som är ordförande i byggnadsnämnden.

Vad är anledningen till förändringen?

Med anledning av det rådande läget i kring Coronapandemin har detta beslut tagits och gäller under detta år, 2020.

- Vi vll också uppmana människor till att gå och äta lunch ute för att stötta våra lokala företagare, säger Annika Huber som ör ordförande i tekniska nämnden.