Stödpaket till lokala företag

Spridningen av coronaviruset har lett till att flera näringsverksamheter i kommunen har drabbats hårt. Hudiksvalls kommun gör ett antal åtgärder för att mildra konsekvenserna av vikande intäkter för företagen:

 • Senare förfallodatum för vissa fakturor.
 • Anstånd kan ges för betalning av kommunala hyror och arrenden.

Följande områden berörs av ändrat förfallodatum på fakturor:

 • Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • Avgifter för förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden samt mark-, rivnings- och bygglov
 • Årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll
 • Årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd

Följande områden berörs av möjlighet till anstånd:

 • Kommunala markupplåtelser
 • Arrenden på kommunal mark
 • Avgifter för vatten och renhållning
 • Avgifter för uteserveringstillstånd
 • Hyror för fastigheter som kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden ansvarar för.

Kontakta oss

Vill du söka anstånd eller har frågor kring din faktura så är du välkommen att kontakta ekonomienheten:

 • tel 0650-190 00
 • kommun@hudiksvall.se

Håll dig uppdaterad

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad med vad som gäller för dig och ditt företag, eftersin regker och direktiv kan förändras.

Mer information