Miljökontoret kontrollerar trängsel i helgen

Under helgen gör inspektörer från Norrhälsinge miljökontor trängselkontroller för att se om restaurangerna följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Kontrollerna startade på valborgsmässoafton och eventuella brister kommer att följas upp under helgen.

- Trängselkontrollerna sker på uppmaning från regeringen, folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren i länet, säger miljö- och hälsoskyddschef Margareta Eiserman. Vi vill hjälpa företagen att göra rätt så de inte riskerar stängning.

Miljökontoret har tagit fram en affisch som ska göra det lättare för både krögaren och gästerna att veta vad som gäller. Affischen delar man ut vid inspektionerna.

- Den svenska modellen för att begränsa smittspridningen kräver att vi alla tar ett eget ansvar, säger Margareta Eiserman. Därför behöver också restaurangernas gäster ta sitt ansvar och undvika trängsel. Om de inte hjälper till riskerar ju restaurangerna att behöva stänga.