Coronautbrottet på Månsbacken utreds

samtal på uteolats

Kommunstyrelsens AU beslutade idag att tillsätta en utredning med anledning av Covid-19 inom äldreomsorgen i Dellenbygden.

- Kommunstyrelsen behöver få en bild av den bakomliggande orsaken till den stora och snabba spridningen av Covid-19, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam.

Utredningen ska se över om det funnits brister i kommunikation och efterlevnad av lokala och nationella riktlinjer och rekommendationer som är tagna lokalt och nationellt. Utredningen ska också ge förslag på förbättringsåtgärder.

- Utredningen ska ske skyndsamt och vi kommer att anlita en extern utredare för uppdraget, säger Mikael Löthstam. Fokus är att ta lärdom för att kunna undvika att det händer igen.