2021 - vad gäller just nu?

Ett tufft år har gått mot sitt slut, och ett nytt år brukar vanligtvis innebära en nystart. Men i år det annorlunda. Pandemin påverkar fortfarande våra verksamheter och det är viktigt att vi alla gör allt vi kan för att minska smittspridningen.

Det kan vara svårt att hålla reda på alla beslut som har tagits. Här har vi samlat information gällande några av de beslut som påverkar våra verksamheter just nu. På grund av det osäkra läget kan information förändras så håll dig uppdaterad via våra kanaler.

Mer aktuell information om coronaviruset hittar du på:

Vård- och omsorgsboenden

Läget är fortsatt allvarligt och den bestämda avrådan från besök på våra vård- och omsorgsboenden gäller fortfarande.

Daglig verksamhet

Delar av daglig verksamhet är stängd.

Öppna träffpunkter och dagverksamhet för äldre

De öppna träffpunkterna och dagverksamhet för äldre är fortsatt stängda.  

Idrottshallar

Kommunens samtliga idrottshallar och gymnastiksalar är tillfälligt stängda. Anläggningarna hålls endast öppna för verksamhet som har idrottsutövningen som yrke samt för skolan.

Skolan

Fjärrundervisning för årskurs 1 - 3 på Bromangymnasiet. Beslutet om fjärrundervisning gäller till och med 24 januari.

Fjärr- och distansundervisning för årskurs 7-9 under vårterminens första vecka, 11-17 januari. Beslutet gäller inte grundsärskolan, de eleverna går i skolan som vanligt. Under veckan tar vi ställning till om beslutet förlängs.

Vuxenutbildning sker som tidigare i huvudsak på distans.

Elever i förskoleklass t.o.m. årskurs 6 går i skolan som vanligt.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna är fortsatt stängda. Fritidsgårdarna har övergått till digital verksamhet och fältarbete.

Kulturskolan

Kulturskolan kör enbart distansundervisning för samtliga elever. I de fall där det inte går att bedriva distansundervisning ställs undervisningen in.

Kulturskolan ställer in alla projekt riktade till förskolan och skolan.

Bibliotek

Biblioteksfilialerna i Bjuråker, Enånger, Sörforsa och Näsviken är tillfälligt stängda för besökare.

Biblioteksfilialerna i Delsbo och Iggesund är enbart öppna för självservice.

Huvudbibliotekets lokaler är öppna för max 5 personer åt gången i max 20 minuter.

Biblioteksservicen via disken är tillgänglig digitalt eller via telefon för frågor, information och rådgivning. Dessutom finns möjlighet till ”Boken take away” och för låntagare med särskilda behov ”Boken kommer”.

Samtliga restriktioner som berör biblioteken gäller tillsvidare.

Badhus och kommunens gym

Kommunens samtliga badhus är tillfälligt stängda. Även skolans simundervisning är tillfälligt pausad.

De kommunala gymmen är stängda tillsvidare.

Mulle Meck och KomTek

Mulle Meck i Glada Hudik är stängt tillsvidare.

KomTek planerar för att göra digitala kurser i början av året.

Kollektivtrafik

Uppmaningen är att undvika att resa i rusningstid och avstå från onödiga resor. Då hjälper du till att minska trängseln i kollektivtrafiken och underlättar för dem som måste ta sig till skola och arbete. Från 7 januari gäller rekommendation om munskydd under vissa tider.