Fjärrundervisning för högstadiet

En elev kämpar med en skrivuppgift.

Krisledningsnämnden fattade idag beslut om att fjärrundervisning för årskurs 7-9 ytterligare en vecka, till och med 24 januari. Beslutet gäller inte grundsärskolan, de eleverna går i skolan som vanligt.

- Även om läget har förbättrats mot hur det såg ut precis innan jul har krisledningsnämnden som en försiktighetsåtgärd beslutat om fjärrundervisning för år 7-9 ytterligare en vecka, tills vi sett om helgerna gjort att smittspridningen dragit iväg, säger krisledningsnämndens ordförande Mikael Löthstam.