Säkra besök på vård- och omsorgsboenden

Orangea bakgrund med och texten Säkra besök, tack! i vitt.

Det är viktigt att vi fortsätter att skydda våra sköra äldre. Här har vi samlat information om vad som gäller för besök på kommunens vård- och omsorgsboenden. Det kan också finnas lokala rutiner och restriktioner.

Besöksrutiner för vård – och omsorgsboenden för äldre

Om du har minsta symptom ska du stanna hemma och komma tillbaka en annan dag. Det gäller oavsett om den du ska besöka har fått vaccin.

Varför har ni besökstider och krav på bokade besök?

Vi behöver hjälpas åt för att besöken ska bli så säkra som möjligt, därför begränsar vi så att inte för många kommer samtidigt. Annars kan det bli för trångt vilket ökar risken för smittspridning.

Vilka är besökstiderna?

Dagligen kl 10-16. Kom ihåg att du måste boka ditt besök i förväg för att det inte för mycket folk samtidigt.

Får hela familjen komma på besök?

Vi behöver hjälpas åt för att besöken ska bli så säkra som möjligt, därför vill vi att högst två personer ska komma samtidigt. Annars kan det bli för trångt vilket ökar risken för smittspridning. Tänk på att även barn måste hålla avstånd.

Varför kan vi inte använda gemensamma utrymmen på avdelningen när vi besöker?

Här bor många sköra äldre. Vi måste hjälpas åt att skydda alla som bor här och därför ska besöken ske på de säkra mötesplatserna eller i din närståendes egna lägenhet.

Får jag ta med min närstående på en utflykt?

Ja, det är din närstående som bestämmer om hen vill följa med. Men tänk att göra utflykten så säker som möjligt genom att till exempel undvik trängsel, hålla avstånd och var noga med handhygienen.

Vad ska jag tänka på för att inte råka smitta min närstående?

  • Respektera besöksrutinerna
  • Stanna hemma om du har symtom, även om de är lätta
  • Se till att du har rena händer, tvätta händerna eller använd handsprit innan du går in till din närstående
  • Hosta eller nys i armvecket
  • Använd visir och munskydd som vi tillhandahåller för besökare på våra vård- och omsorgsboenden som en extra säkerhetsåtgärd
  • Träffas ute om vädret tillåter
  • Undvik att sitta mitt emot varandra utan sitt gärna i "sicksack" eller bredvid varandra med avstånd
  • Håll avstånd

Får jag ta med fika?

Det är okej men det är viktigt att ni håller avstånd och tänker på hygienen.

Kan jag hälsa på fast det finns personer med symptom på boendet?

Om någon boende får symptom gör vi direkt olika åtgärder för att minska risken för smittspridning, bland annat inför vi så kallad kohortvård. Det gör vi alltid för säkerhets skull, även om symtomen sedan inte visar sig bero covid-19.

Därför behöver du lyssna på personalen om de har speciella instruktioner. Om du och din närstående är symptomfria går det bra att använda vår säkra mötesplats med plexiglas som kommer att finnas inomhus eller träffas utomhus om vädret tillåter.