Fjärrundervisning för en klass på Östra skolan

En elev på Östra skolan sitter och skriver en uppsats i svenska.

Uppdaterad information 2021-04-14

Inga ytterligare elever har insjuknat i covid-19 i den klass på Östra skolan som har haft fjärrundervisning från och med i måndags.

- Som en försiktighetsåtgärd har vi ändå beslutat att klassen ska ha fjärrundervisning till och med måndag, säger lärandenämndens ordförande Jonas Holm. Dessutom kommer ytterligare en klass på Östra skolan att ha fjärrundervisning till och med måndag efter att några elever i den klassen konstaterats ha covid-19.

Smittspridningen ökar just nu i hela Hudiksvalls kommun och även bland barn och unga. Krisledningen följer utvecklingen dagligen och har täta avstämningar med lärandeförvaltningen.

Tidigare publicerat

Efter att flera elever i en klass på Östra skolan konstaterats ha covid-19 kommer klassen att ha fjärrundervisning till och med onsdag. Krisledningen följer utvecklingen noga i nära dialog med skolans ledning.