Fjärrundervisning veckan ut för åk 5, Njutångers skola

Flera muggar med blått och vitt mönster innehållande massor med pennor.

Njutångers skola, åk 5, kommer att ha fjärrundervisning veckan ut.

- Då vi kunnat konstatera enstaka fall i årskursen har vi fattat det här beslutet som en försiktighetsåtgärd för att minska möjligheten till spridning, säger verksamhetschefen för grundskolan, Ulf Carlsson. Beslutet följs upp på fredag och vi fattar nya beslut om behov finns.