Fjärrundervisning för år 8-9 på Iggesunds skola

En elev står och bläddrar i några skrivblock.

Efter att ett antal elever och lärare i team 8-9 på Iggesunds skola konstaterats ha covid-19 införs fjärrundervisning för berörda klasser från och med fredag till och med onsdag.

- Efter det görs en avstämning av läget och vi är beredda att fatta beslut om förlängning om det finns behov, säger lärandenämndens ordförande Jonas Holm.

Smittspridningen är fortfarande stor i Hudiksvalls kommun, främst bland yngre. Krisledningen följer läget i kommunens förskolor och skolor noga.