Fjärrundervisning för en klass på Idenors skola

En flicka sitter och bläddrar i en bok med text och bilder.

En klass på Idenors skola kommer att ha fjärrundervisning till och med måndag.

- Eftersom ett antal covidfall konstaterats på skolan har vi fattat det här beslutet som en försiktighetsåtgärd för att minska trängseln. Vi stämmer av efter helgen och är beredda att fatta nya beslut om det behövs, säger lärandenämndens ordförande Jonas Holm.