Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Fjärrundervisning införs med anledning av klusterutbrott på Edsta skola

Person med grön tröja färglägger

Fler elever har nu testat positivt för covid-19 på Edsta skola.

– Vi kan konstatera att det rör sig om ett klusterutbrott. I samråd med Region Gävleborgs smittskyddsläkare har jag därför beslutat om att Edsta skola ska ha fjärrundervisning till och med fredag, säger lärandenämndens ordförande Jonas Holm.

Kommunens krisledning följer utvecklingen noga och kommer att göra en ny bedömning under helgen.

– Vi vädjar även till familjer med barn i förskolan att hålla dem hemma veckan ut om de har möjlighet. För de som inte har möjlighet att lösa omsorgen ordnar vi det, då tar man kontakt med rektor, säger kommundirektör Bengt Friberg.

Skydda dig själv och andra

Läs mer på folkhälsomydigheten.se