Öppna förskolan stänger tills vidare med anledning av ökande smittspridning i samhället

lek med tyg på öppna förskolan

Efter dialog med Region Gävleborg har Lärandenämndens ordförande Jonas Holm beslutat att öppna förskolan kommer att hålla stängt tills vidare.

- Anledningen är den höga smittspridningen och att det är svårt, näst intill omöjligt, att säkerställa följsamhet till Folkhälsomyndighetens rekommendationer i öppna förskolans befintliga lokaler, säger Jonas Holm.