Uppskjuten start av vattengympa och babysim

Bild på hantlar för vatten

Den planerade starten av vattengympa och babysim på våra badhus är uppskjuten. Detta eftersom vi inte kan organisera våra gruppaktiviteter utifrån de restriktioner som gäller med anledning av coronapandemin.

Beslutet gäller tillsvidare och i dagsläget går det inte att säga när vattengympan och babysimmet kan börja igen.