Fjärrundervisning även på Skolbyn och Idenor

Elev

Förskoleklass skolbyn och åk 3 på Idenors skola kommer att ha fjärrundervisning veckan ut.

- Anledningen till beslutet är ett klusterutbrott i aktuella klasser och vi vill hejda fortsatt smittspridning. Annars försöker vi så långt det går bedriva undervisning på plats, säger lärandenämndens ordförande Jonas Holm.

För familjer som inte kan lösa barnomsorgen är dock fritids öppet.