Fjärrundervisning för treorna på Skolbyn

Pennor i olika färg

På Skolbyn har ytterligare elever insjuknat. Från och med i morgon onsdag och veckan ut har därför åk 3 fjärrundervisning.

- För familjer som inte kan lösa barnomsorgen är fritids självfallet öppet, säger lärandenämndens ordförande Jonas Holm.