Fjärrundervisning för Sandvallas förskoleklass

Till och med måndag kommer förskoleklassen förskoleklass vid Sandvalla skola ha fjärrundervisning.

De elever som inte kan vara hemma har dock möjlighet att komma till fritids.

- Så långt det är möjligt vill vi förstås att undervisningen ska bedrivas på plats, det är bäst för barnen och viktigt för att klara bemanningen i samhällsviktig verksamhet. När det som här är ett klusterutbrott går vi i stället in och beslutar om fjärrundervisning för en enskild klass, säger Lärandenämndens ordförande Jonas Holm.