Fjärrundervisning för Edes åttor

Elev

Årskurs åtta på Ede skola kommer att ha fjärrundervisning till och med tisdag.

- Vi följer utvecklingen noga och har beredskap för att snabbt kunna gå in och fatta beslut om det skulle behövas, säger Jonas Holm som är ordförande i Lärandenämnden.