Elev

Fjärrundervisning för Iggesunds högstadium

Hela högstadiet på Iggesunds skola kommer att ha fjärrundervisning måndag 31 januari.

- Vi ser en ökande smittspridning på Iggesunds skola. Krisledningen följer utvecklingen noga tillsammans med skolledningen och kommer att stämma av läget under måndagen, säger Lärandenämndens ordförande Jonas Holm.