Elev

Fjärrundervisning för klasser på Ede och Läroverket

Åk 8 vid Läroverket kommer att ha fjärrundervisning till och med onsdag 2 februari.

Fjärrundervisningen förlängs också för åk 9 vid Ede skola, även där till och med onsdag.

- Smittspridningen är fortfarande väldigt hög och många är sjuka på våra skolor just nu, både elever och personal, säger Lärandenämndens ordförande Jonas Holm.