Kriget i Ukraina

Läget i omvärlden är oroligt just nu med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och det påverkar oss alla.

Hudiksvalls kommun gått upp i stabsläge och följer utvecklingen noga, med anledning av att det dramatiskt försämrade säkerhetsläget i Europa även kan komma att påverka oss i Hudiksvall.

De finns en klar risk för cyberattacker och desinformationskampanjer men även exempelvis problem med försörjning av livsmedel, el och drivmedel. Därför drog krisledningsstaben genast igång arbetet med riskbedömningar och att uppdatera rutiner.

Krisledningsstaben följer utvecklingen noga och har löpande avstämningar både lokalt och regionalt.

Aktuell information om läget på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till flyktingar

På krisinformation.se finns samlad information till människor som kommer från Ukraina. På sidans högra sida finns flika där informationen är översatt till olika språk

Länk till krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Desinformation och källkritik

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Men att vara källkritisk kan vara svårt. På krisinformation.se kan du läsa mer och utveckla din kunskap i ämnet. Där hittar du också en checklista med punkter som kan vara bra att tänka när du tar del av information.

Källkritik på krisinfromation.se Länk till annan webbplats.

Via kommunen kan du också ta olika typer av frivilliga uppdrag, till exempel som volontär, kontaktperson, eller familjehem.

Läs mer på hudiksvall.se om frivilliga uppdrag Öppnas i nytt fönster.

Anmälan om barn som behöver skola eller förskola

Alla barn har rätt till skola i Sverige, det gäller oavsett om barnet är svensk medborgare eller här på andra grunder. Om du känner till ett barn som du tror saknar svenskt medborgarskap och som inte går i skolan kan du anmäla det via vår e-tjänst.

Informationen hamnar då hos vår mottagningsenhet som tar kontakt med familjen. Mottagningsenheten kan sedan göra en kartläggning av barnets kunskaper så att hen kan komma in i skolan så fort som möjligt.

Om du eller din familj är nyanländ i Sverige (asylsökande eller med uppehållstillstånd) och har barn som är 3-18 år kan du också använda den här tjänsten för att anmäla behov av skolgång.

Känner du oro?

Både vuxna och barn kan känna oro inför det spända läget i omvärlden. Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Där kan du hitta information om världsläget och hur du kan hantera din oro:

Det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krisinformation.se har även en sida med information om världsläget som speciellt vänder sig till barn och unga:

Om oron för krig — frågor och svar för barn på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.