Barn och unga påverkas av oro i omvärlden

Bild på tre tyghjärtan mot en grön bakgrund

Läget i omvärlden är oroligt just nu och det påverkar oss alla. Barn och unga kan känna oro inför det spända läget i omvärlden och det är något vi är uppmärksamma på i kommunens olika verksamheter.  

– Vi märker i våra verksamheter att det finns mycket frågor och oro hos barn och unga. Det är viktigt att fånga upp det för att kunna prata om det och det är vår personal duktiga på, säger Annika Gabrielsson, tillförordnad biträdande förvaltningschef för Lärandeförvaltningen.

Krisinformation.se har en sida med information om världsläget som speciellt vänder sig till barn och unga:

Om oron för krig — frågor och svar för barn på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Information om oro hos barn och unga finns också på Bris webbplats:

Att känna oro på bris.se Länk till annan webbplats.

Även på Försvarsmaktens webbplats finns tips om hur man kan prata med barn och unga om läget:

Att prata med barn om oro för världsläget på forsvarsmakten.se  Länk till annan webbplats.