Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Smittskyddsläkaren begränsar öppettider för två restauranger

I samråd med miljökontoret i Hudiksvall tog smittskyddsläkaren igår beslut om att begränsa öppettider för två restauranger som inte följt reglerna om minskad trängsel.

Den 29 juni tog smittskyddsläkaren vid Region Gävleborg beslut om att begränsa öppettider för två restauranger/krogar i Hudiksvall. Beslutet beror på att det under en inspektion av miljökontoret i Hudiksvalls kommun framkommit att verksamheterna inte har följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer.

– Pandemin är långt ifrån över och smittspridningen är fortfarande hög här hos oss. Det är helt nödvändigt att alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger kommundirektör Bengt Friberg. Hudiksvalls kommun har gått in med förstärkta resurser och kommer att vara ute och inspektera att reglerna följs på restauranger under hela sommaren.

Beslutet har omedelbar verkan och innebär för verksamheterna begränsade öppettider.

– Vid den inspektion som gjordes under helgen var smittskyddsåtgärder för att förhindra trängsel otillräckliga. Genom att begränsa öppettiderna hoppas vi att risken för smittspridning minskar, och att ansvariga vidtar nödvändiga åtgärder för att förbättra situationen, säger Christian Ehrenborg, tillförordnad smittskyddsläkare, Region Gävleborg.