Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Fjärrundervisning för högstadiet

En elev kämpar med en skrivuppgift.

Krisledningsnämnden fattade idag beslut om att fjärrundervisning för årskurs 7-9 ytterligare en vecka, till och med 24 januari. Beslutet gäller inte grundsärskolan, de eleverna går i skolan som vanligt.

- Även om läget har förbättrats mot hur det såg ut precis innan jul har krisledningsnämnden som en försiktighetsåtgärd beslutat om fjärrundervisning för år 7-9 ytterligare en vecka, tills vi sett om helgerna gjort att smittspridningen dragit iväg, säger krisledningsnämndens ordförande Mikael Löthstam.