Varningssystem kris och krig

Det finns olika varningssystem som är en del av befolkningssskyddet. Via ljudanläggningar runt om i landet kan kommunen sända signalerna för flyglarm och beredskapslarm för att varna befolkningen för omedelbar krigsfara eller luftangrepp.

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. Systemet består av meddelanden i radio och TV, och ibland utomhussignalen ”Hesa Fredrik”.

Viktigt meddelande-signalen består av:

 • Sju sekunder långa ljudstötar – uppehåll 14 sekunder
 • Detta upprepas under minst två minuter.
 • När faran är över hörs en trettio sekunders sammanhängande signal.

Systemet testas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kl 15. Då behöver du inte göra något mer än att lägga på minnet hur signalen låter så att du känner igen den om det behövs.

Om du hör VMA och det inte är test:

 • gå inomhus
 • stäng dörrar, fönster och ventilation
 • lyssna på lokalradions P4, radio Gävleborg eller titta på text-TV.

VMA används:

 • vid olyckor och allvarliga händelser, till exempel gasutsläpp eller en stor brand
 • vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel nedfall av radioaktiva ämnen eller problem med att nå 112
 • vid krishantering inför och i samband med extraordinära händelser, till exempel förestående dammbrott eller sabotage mot dricksvattenförsörjningen

Beredskapslarm används om regeringen vill meddela att det råder omedelbar krigsfara, eller att landet är i krig.

Beredskapslarm består av:

 • Signal 30 sekunder – uppehåll 15 sekunder
 • Upprepas under 5 minuter.

Om du hör beredskapslarmet ska du omedelbart gå inomhus och lyssna på Sveriges Radio P4 för att få mer information. Var förberedd på att kunna lämna bostaden med kort varsel. Ta med det allra viktigaste, varma kläder, något att dricka samt id-handlingar. Om du är krigsplacerad ska du genast ta dig till den plats du har fått besked om.

Om det militära försvaret upptäcker ett hotande luftangrepp används signalen för flyglarm för att varna allmänheten.

Flyglarm består av:

 • Signal med korta stötar under 1 minut.

Vid flyglarm ska du genast söka skydd i närmaste skyddsrum eller källare.

Mer om varningssystemen

Läs mer om varningssystemen på Myndigheten för samhällskydd och beredskaps webbplats.

Varnings- och informationssystem i Sverige (msb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.