Sotning och brandskyddskontroll

Kommunen har ansvar för sotningsverksamhet. Där ingår sotning och rengöring samt brandskyddskontroll.

Hur vet jag vad som gäller för min fastighet?

Vi har entreprenörer som sköter sotning och brandskyddskontroll. Du blir kontaktad när det är dags att sota i din fastighet.

Kan jag sköta sotningen själv?

Du får själv sköta sotningen, eller låta någon annan än den som kommunen utsett utföra sotningen, om det kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

  • Innan du kan få tillstånd ska en första brandskyddskontroll vara genomförd.  
  • Om du beviljas att utföra sotning själv ska du kunna visa dokumentation för skorstensfejaremästaren när denne gör brandskyddskontroll.
  • Redskap för sotning ska finnas tillgängliga vid kontrollen.
  • Uppgifter om kostnad för brandskyddskontroll lämnas av skorstensfejarmästaren.
  • Du som sotar själv kan lära dig mycket vid brandskyddskontrollen så passa på och var  med vid skortensfejarmästarens besök.

Vad krävs av mig för att få beviljat att sköta sotningen själv?

Du måste ha nödvändiga kunskaper om

  • sotning och brandskydd
  • lagstiftning
  • förbränningsteknik
  • anläggningskunskap
  • säkerhet på tak samt dokumentation.

Om du ansöker om att låta annan utföra sotningen ska denne ha utbildning som lägst skorstensfejare.

Vad händer om min ansökan avslås?

Du kan överklaga beslutet till Länsstyrelsen.

Hur ansöker jag om att sköta sotningen själv?

Du ansöker om att själv sköta sotning till Norrhälsinge räddningstjänst. Du ansöker via vår e-tjänst:

Behöver jag tänka på något annat?

Kom ihåg att kontrollera med ditt försäkringsbolag vilka vilkor som gäller för din brandförsäkring.

Läs mer om sotning och brandskyddskontroll

Läs mer om sotning på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.